Samtal om tro

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Samtal-om-tro-576x1024.jpg

Måndagar 18:30 -20:00

8 tillfällen: introduktion + 7 teman

i Fjärås Församlingshem

Vi samlas utifrån boken Sju steg i kristen tro.

Boken närmar sig tron i sju teman;

  • Gud
  • Bibeln
  • Jesus
  • bön och gudstjänst
  • dop och nattvard
  • ondska och synd
  • bortom döden

Det är sju grundläggande steg på en väg som kan vara livslång och rymma så mycket mer än vad denna bok rymmer. Men det är en början och en god grund.

Anmälan till: David Öhrling  0300-43 11 05           david.ohrling@svenskakyrkan.se

v40 Introduktion
v41 Gud
v42 Bibeln
v43 Jesus
v44  
v45 Bön och gudstjänst
v46  
v47 Dop och nattvard
v48 Ondska och synd
v49 Bortom döden