Samtal om tro

Måndagar 18:30 -20:00

Start: 27/9

7 tillfällen

i Fjärås Församlingshem

Vi samlas utifrån boken Sju steg i kristen tro.

Boken närmar sig tron i sju teman;

  • Gud
  • Bibeln
  • Jesus
  • bön och gudstjänst
  • dop och nattvard
  • ondska och synd
  • bortom döden

Det är sju grundläggande steg på en väg som kan vara livslång och rymma så mycket mer än vad denna bok rymmer. Men det är en början och en god grund.

Anmälan till: David Öhrling  0300-43 11 05           david.ohrling@svenskakyrkan.se