Vår verksamhet påverkas just nu av coronaviruset.

“Kyrkans miljöer är heliga platser och en trygg punkt för många. Så långt som det är möjligt behöver verksamheterna och miljöerna fortsätta att vara öppna, trygga och tillgängliga.”

 – Biskop Susanne

Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset. Som en konsekvens av det påverkas delar av vår verksamhet.

Så påverkas VERKSAMHETen

Följande verksamheter har paus:

  • Trivselkören
  • Kyrkkaffen
  • Gudstjänsterna på Måhaga äldreboende.

GUDSTJÄNSTFIRANDET

Vi firar gudstjänst som vanligt, men uppmanar till följande vid nattvardsfirande:

Fridshälsning. Istället för att ta varandra i hand när vi önskar varandra Herrens frid, hälsar vi ”på avstånd” och respekterar skyddsavståndet.

Bara bröd. I det rådande läget delas nattvarden ut under en gestalt. Brödet delas ut med orden ”Kristi kropp för dig utgiven”. Därefter lyfts kalken och prästen säger ”Kristi blod för oss utgjutet”.

Bara välsignelsen, inget bröd och vin. Ett annat alternativ är att gå fram och ta emot välsignelsen, men inte bröd och vin. I så fall lägger du din högra hand på din vänstra axel. Det är en signal som prästen förstår.

Även om du inte kan vara med i kyrkan på söndagens gudstjänst kan du få ta del av den via CD-skiva.

VI PRIORITERAR HANDHYGIEN OCH VISAR HÄNSYN

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.
  • Handsprit, minst 60%, kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra.

OROLIG?

Om du är sjuk ska du vända dig till sjukvården. Om du känner oro kan du vända dig till din kyrka/församling. Du kan också ringa jourhavande präst på 112 eller kontakta vår chatt på nätet.