Vår verksamhet påverkas av coronaviruset.

Vi anpassar vår verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset.

Fortsatt gäller att maxantalet för samlingar är 50 personer och att man håller sig hemma om man har symptom

Gudstjänsterna på Måhaga äldreboende. är tills vidare inställda

Gudstjänstfirande

Vi firar gudstjänst som vanligt, men uppmanar till följande vid nattvardsfirande:

Fridshälsning. Istället för att ta varandra i hand när vi önskar varandra Herrens frid, hälsar vi ”på avstånd” och respekterar skyddsavståndet.

Bara bröd. I det rådande läget delas nattvarden ut under en gestalt. Brödet delas ut med orden ”Kristi kropp för dig utgiven”. Därefter lyfts kalken och prästen säger ”Kristi blod för oss utgjutet”.

Bara välsignelsen, inget bröd och vin. Ett annat alternativ är att gå fram och ta emot välsignelsen, men inte bröd och vin. I så fall lägger du din högra hand på din vänstra axel. Det är en signal som prästen förstår.

Även om du inte kan vara med i kyrkan på söndagens gudstjänst kan du få ta del av den via CD-skiva.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

OROLIG?

Om du är sjuk ska du vända dig till sjukvården. Om du känner oro kan du vända dig till din kyrka/församling. Du kan också ringa jourhavande präst på 112 eller kontakta vår chatt på nätet.