Vem får rösta?

Den som är medlem i Svenska kyrkan, folkbokförd i Sverige och fyllda 16 år senast den 19/9 2021 är berättigad att rösta i kyrkovalet.

Varför skall jag rösta?

Vilka skall få ditt förtroende att fatta viktiga beslut i kyrkan de kommande fyra åren? Det handlar både om beslut i din församling och om övergripande beslut för hela Svenska kyrkan. Hur skall kyrkoavgiften användas? Vilka verksamheter skall finnas i din församling? Vilka ställningstaganden skall kyrkan göra? Ta chansen att påverka din kyrka. Du kan personrösta genom att kryssa för max tre kandidater. Välkommen att rösta i kyrkovalet!

Vad behöver jag ha med mig när jag röstar?

Att rösta i kyrkovalet går till på ungefär samma sätt som i de allmänna valen. Du måste använda ditt röstkort om du förtidsröstar och när du röstar i en röstningslokal. Röstar du i din vallokal på valdagen bör du helst ha röstkortet med dig (legitimation krävs om inte valförrättaren känner igen dig). Om du blivit av med ditt röstkort kan du vända dig till din församling för att få ett dublettröstkort.

Tre val

I kyrkovalet kan du rösta i tre val; kyrkofullmäktige (vit valsedel), stiftsfullmäktige (rosa valsedel) och kyrkomötet (gul valsedel). Din röst påverkar hur Svenska kyrkan styrs lokalt, regionalt och nationellt.

Var och När kan jag rösta?

Fjärås församlingshem

Må                      6/9                      16-18

Ti                          7/9                      10-12

Ti                          7/9                      17-20

Ons                     8/9                      10-12

To                        9/9                      16-18

Fre                      10/9                    16-18

Lö                        11/9                    10-12

Må                      13/9                    16-18

Ti                          14/9                    10-12

Ti                          14/9                    17-20

Ons                     15/9                    16-18

To                        16/9                    16-18

Fre                      17/9                    16-18

Lö                        18/9                    10-12

Valdagens vallokaler (19 september)

Fjärås församlingshem:

9,00-10,00        11,15-15,00      17,00-20,00

Förlanda församlingshem:

11,15-15,00

Budröstningspaket

På grund av rådande omständigheter i pandemin finns utökade möjligheter att budrösta. Önskar du få hem ett budröstningspaket kan du ringa pastorsexpeditionen 0300-431100 eller hämta ett paket på expeditionen.

Frågor om valet?

Fjärås-Förlanda församling 0300-431100

Göteborgs stift 031-771 30 00

Svenska kyrkans informationsservice            018-16 96 00

www.svenskakyrkan.se/kyrkoval