Vuxen

Sykars brunn

Under året hålls ett antal öppna samlingar
med undervisning och samtal trons källor.
Kl 12:00-14:00

Kommande träffar: 18/12, 29/1