Församlingsbladet

Fjärås-Förlanda Församlingsblad är en tidskrift som trycks i fyra nummer per år.
Tidningen skickas ut från Fjärås-Förlanda församling till alla hushåll inom
pastoratets gränser. Tidningen räknas som samhällsinformation, och delas även
ut till dem som har en skylt med ”Nej tack till reklam.”