Församlingsbladet

Fjärås-Förlanda Församlingsblad är en tidskrift som trycks i fyra nummer per år.
Tidningen skickas ut från Fjärås-Förlanda församling till alla hushåll inom
pastoratets gränser. Tidningen räknas som samhällsinformation, och delas även
ut till dem som har en skylt med ”Nej tack till reklam.”

2016
2016nr1
2016nr2
2016nr4