Konfirmation

Vad är konfirmation?

Kan du tänka dig att konfirmandtiden kan bli en upplevelse, som du alltid kommer ihåg med glädje? Det finns mer att upptäcka. Många får uppleva att det händer något. Man hittar en ny gemenskap i kyrkan, får nya kompisar. Man har i mötet med Gud upptäckt hur stort och fantastiskt livet är. Skull du inte vilja upptäcka det också?

Målet för konfirmandundervisningen är djupast att föra konfirmanderna till tro på Jesus och därmed frälsning. Konkret betyder det att hjälpa dem att regelbundet deltaga i våra gudstjänster och bli kvar i församlingens gemenskap. Konfirmandundervisningen är kostnadsfri för medlemmar i Svenska kyrkan.

Vi erbjuder två alternativ för konfirmandundervisning:

  1. Sommarkonfa. Ungdomar som går i 8:e klass inbjuds att deltaga i församlingens gudstjänster från och med 3:e söndagen i advent. Konfirmandundervisning sker en söndag förmiddag i månaden under tiden januari – maj. Under sommarlovets fyra första veckor intensifieras undervisningen. Då samlas konfirmanderna fyra förmiddagar och en eftermiddag måndag – fredag. I konfirmandundervisningen ingår deltagandet i två konfirmandläger. Konfirmationen sker i mitten av juli. (Sommaren 19 blir det konfirmation 6-7 juli i Fjärås kyrka.
  2. Vinterkonfa. Ungdomar som går i 8:e klass inbjuds att deltaga i församlingens gudstjänster från och med oktober månad. Vi träffas en gång i veckan (vintern 18-19 är det måndagar 16-18). Vi gör en resa under våren och konfirmationshelgen är i mitten av maj.