Kontakt

Fjärås-Förlanda Församling
Fjärås kyrka
Rossaredsvägen 639
439 72 Fjärås

Förlanda kyrka (besöksadress)
Förlandavägen 700
43975 Fjärås

E-post: fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se
Telefon: 0300-43 11 00
Telefon- och expeditionstid: Vardagar 10.00-12.00Anställda

Patrick Lind, kyrkoherde
0300-431101
Helena Högberg Särndahl, komminister
0300-431102
Helena Ahlgren, diakon
0300-431104
Kerstin Odeberg, kantor
0300-431109
Maria Salekärr-Johansson, kantor
0300-431110
Olof Lind, församlingsassistent
0300-431103
Annika Axén, kyrkokamrer
0300-431107
Marie Carlsson, kanslist
0300-431106
Annicka Karlström, husmor
0300-43 11 11
Magnus Åhsberg, kyrkvaktmästare
0300-43 11 14
Freddie Eriksson, kyrkvaktmästare
0300-431113
Helena Persson Kyrkvaktmästare/Husmor
0300-431115
Bosse Draxler, kyrkvaktmästare (säsongsanställd)
0300-43 11 17