Förlanda kyrka

forlanda_kyrka2

Kyrkans historia i korthet.

Den äldsta kyrkan byggdes på 11- eller 1200 – talet . Kyrkan hade ett för den tiden typiskt utseende: Ett rektangulärt långhus och ett fyrkantigt torn med absid. De tjocka murarna var av sten. till kyrkan byggdes med tiden en klockstapel som troligen var placerad sydost om kyrkan.

Klockstapeln ersattes 1828 med ett stentorn vid kyrkans västra gavel. Detta torn är detsamma som finns idag. Inskriptionen över ingången ”Carl XIV Johan 1828” anger alltså tornets ålder.

Från den äldsta kyrkan finns flera inventarier bevarade. Äldst är den ”fyrpassade” dopfunten från ca 1250. Över dopfunten hänger en baldakin från 1700 – talet med en text ”Fast ögon här ej annat se än blotta watn allena, Så ser dock tron alt detta ske At Jesu kraft kan rena”. Ett citat från 1695 års psalmbok. Under dopfunten hänger en duva, Andens symbol.

forlanda_kyrka

Bredvid dopfunten finns den gamla altartavlan. Krucifixet är från 1600 – talet. Lägg märke till hur soldaterna ler mot den korsfäste och hur de kastar lott med tärning om hans kläder. Bredvid altartavlan står skulpturer som föreställer Paulus och Petrus.

Från den äldsta kyrkan härstammar också målningarna på läktarbarriären. De yttersta målningarna, som föreställer Adams syndafall och aposteln Paulus, målades dock 1949 av Axel Johansson i Gällinge.

Predikstolen var i den äldsta kyrkan försedd med en dörr med årtalet 1773, vilket troligen är tillverkningsåret.

Från den äldsta kyrkan härstammar också den lilla nummertavlan, metalljuskronan över läktaren, de två glasljuskronorna över mittgången och altarljusstakarna.

Den ena av kyrkklockorna är enligt traditionen från 1691. Den har ingen annan inskription än ett enkelt kors i en ring.

Den äldsta kyrkan var vid mitten av 1800 – talet i mycket dåligt skick. Efter många och långa kyrkstämmor beslöts att riva kyrkan med undantag för tornet och bygga en ny endast obetydligt större kyrka.

Den nya kyrkan ritades av arkitekt Adrian Peterson och invigdes 15 juni 1887. Stilen är nyklassisk. Fönstren är stora och släpper in mycket ljus. Fönsterbågarna är av järn.

Till den nya kyrkan inköptes från Tyskland en altartavla av okänd mästare. Den kostade 425 kronor och 50 öre. Lägg märke till hur vakterna vid graven ryggar tillbaka för den uppståndne Jesus!

Ett golvur tillverkat i Dalsland skänktes 1947 till kyrkan.

Orgeln är byggd av Tostareds orgelfabrik 1971 och har 15 stämmor.

Kyrkan restaurerades 1992 – 93. Då återskapades bland annat psalmbladen överst längs väggarna. Dörrar och bänkar målades enligt ursprunglig ekådring. Under läktaren byggdes två små rum.

Utanför kyrkan finns många gamla gravstenar. Den äldsta är från 1632.