Kyrkogård

Information angående gravskötselavtal 2017

Vi använder oss av tre olika modeller för skötselavtal

A.1-årsavtal förskott, där man får en faktura varje år tills någon part säger upp avtalet.

B.Avräkningsavtal flerår, där vi tar emot pengar för längst 25 år eller så länge det finns gravrätt kvar. Vi garanterar 60% av skötseltiden och planterar sedan så länge det finns pengar kvar.

C.3-årsavtal förskott, vi sköter graven i 3 år.

Nuvarande prislista för gravskötsel 1 år är:
(inkluderar grundskötsel, vårplantering, sommarplantering, gravtäckare till allhelgona)

Gräsgrav i sammanh gräsmatta 1010:- (975:-) 3-årsavtal 3105:- (2970:- )
1-plats grusgrav 1430:- (1390:-)3-årsavtal 4395:- (4210:-)
2-plats grusgrav 1510:- (1470:-)3-årsavtal 4650:- (4480:-)
3-plats grusgrav 1600:- (1555:- )3-årsavtal 4920:- (4745:-)

Exempel: En 2-plats grusgrav för 10 år kostar alltså 10x 1510 kr= 15100:-.
Vi garanterar skötsel 60% av tiden (6 år) och planterar därefter så länge som det finns pengar kvar.

Om ni har frågor eller önskar samtala om andra alternativ för skötsel hör av er till
Annika Axén 0300-431107