Bed med oss

2020-03-29 kl 10.00

Du som ej kan komma till kyrkan av olika anledningar, du kan fira gudstjänst med oss i ditt hem.

Idag söndag firar vi 5:e söndagen i Fastan i Fjärås och Förlanda kyrkor . Tänd ett ljus, ta fram bibel och psalmbok och var med oss i bön, sång och bibelläsning.

Temat är Försonaren.

Kanske du hör kyrkklockorna hem till dig, men oavsett är du med oss och Gud är med oss.

Psalm 442

Bön: Försoningens Gud, vi tackar dig som sände din Son för att rädda världen. Av din kärlek lever vi. Omslut oss med barmhärtighet och hjälp oss ta emot din nåd. I Jesu namn. Amen

Psalm 28

Text: 4 Moseboken 21:4-9
Text: Första Johannesbrevet 1:8-22

Psalm 62 vers 4-6

Text: Johannesevangeliet 3:11-21

Korta tankar

Mose satte upp en orm som ett tecken på läkedom där folket gick genom öknen på väg till Israels land. Intressant att ormen som symbol för läkande redan fanns i det antika Grekland, och finns kvar som ett tecken inom läkarkåren. Mose kopparorm i öknen motsvaras i Nya Testamentet av Jesus som hänger på korset, ett tecken på läkedom och seger över lidande och död. Vi behöver se upp på Jesus idag, nu när vi särskilt behöver ett hopp om seger över lidande och död. För Jesus är inte bara ett tecken, han är den som burit vårt lidande och övervunnit döden, på riktigt.

Bön för Sveriges ledning och folk

Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande.
I denna oroliga tid sträcker vi oss mot dig i bön. Vi ber om vishet, vägledning och uthållighet för alla dem som har ett övergripande ansvar i samhället – regering, riksdag, myndigheter.

Vi ber att de frimodigt visar tydligt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa.
Vi ber också för dem som arbetar inom sjuk- och hälsovården samt andra som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner. Låt oss alla bidra till ett samhällsklimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet.
Vi ber för dem som drabbas av sjukdom och för dem som känner oro och ängslan. Ge oss kraft att som medborgare i Sverige och världen stödja varandra bortom egna intressen.

Uppfyll oss med din heliga Ande som du har sänt till vår förvandling. Ge oss förmåga att visa på den kärlek och solidaritet som Jesus Kristus visar.
I Jesu namn.
Amen.

Fader Vår
Psalm 137