Dop

Dopets betydelse och mening
Dopet är början på det kristna livet och porten in i församlingens gemenskap. Genom dopet blir man också med i en ännu större gemenskap: Den kristna Kyrkan. Som förälder visar Du att Du vill lämna ditt barn i Guds hand. I dopet ges löftet om att Jesus är med oss alla dagar.

Dopsamtalet
Om dopet sker i Fjärås-Förlanda församling vill någon av oss präster gärna först möta Er i Ert hem eller på annan plats. Vid ett dopsamtal berättar vi om hur dopet går till och vad det innebär. Vi tittar tillsammans på psalmer som kan sjungas vid dopet. De flesta barn får vid dopet faddrar. Vi berättar vad en fadder är. En fadder ska vara döpt och tillhöra Svenska kyrkan eller annat kristet trossamfund.

Dopgudstjänst
Dopet är en församlingsgudstjänst. Därför ser vi helst att dopet sker i söndagens gudstjänst. Vi har även dopgudstjänst en lördag i månaden. Ordningen för dop finns i psalmboken.

Dopet ger tillhörighet
I Dopet börjar gemenskapen i Kristi kyrka och i Fjärås-Förlanda församling. Genom dopet kommer barnet också att tillhöra Svenska kyrkan. Till dopets fortsättning hör att barnet när det blir äldre får undervisning om dopet av Er föräldrar och av församlingen. Det år barnet fyller fjorton kommer en inbjudan till konfirmationsundervisningen. Konfirmationen är en bekräftelse av dopet. Redan nu är ni välkomna till församlingens barnverksamhet.

Meddelande om kyrkotillhörighet i avvaktan på dop
Dopet är den normala vägen in i kyrkan, men det kan finnas situationer då föräldrar i stället för dop väljer att meddela att barnet skall tillhöra Svenska kyrkan i avvaktan på dop. Ett sådant meddelande kan lämnas muntligt eller skriftligt till pastorsexpeditionen. Sker varken dop eller anmälan om kyrkotillhörighet i avvaktan på dop kommer barnet inte att tillhöra Svenska kyrkan.

Bokning av dop mm
Välkommen att ta kontakt med oss för dop, dopsamtal eller upplysningar om dopet och dess fortsättning i församlingen. Kontaktinformation hittar du här