Diakoni

Diakoni

Diakoni betyder tjänande är det sociala arbete som kyrkan utför. Det har sin grund i det kristna kärleksbudskapet.

Det kan handla om: Att bli lyssnad till av någon utomstående i förtroende och med acceptans. Att uthärda och ge hopp om vägar framåt på din livsvandring. Att få stöd när livet är svårt. Hjälp att ta kontakt med myndigheter eller sjukvård. Du måste inte vara troende för att få vända dig till kyrkan. Diakoner har tystnadsplikt.

Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, och din nästa som dig själv.

Trivselträff i Fjärås

Började som fortsättning på en sorgegrupp. Är numera en öppen gemenskap för den som vill komma. Vi fikar, umgås och avslutar med en kort andakt.

Diakonigrupp

En grupp för dig som är intresserad av att engagera dig ideellt i församlingen. Gruppen träffas andra måndagen i månaden. Hör gärna av dig om du är intresserad!

Fjäråskockarna

En matlagningsgrupp för män. Maten lagas tillsammans under ledning av husmor Annicka och präst Ingvar. Gemenskap och samtal med utgångspunkt i Bibelordet.

Lunchträff
Lunchträffarna äger rum i Fjärås eller Förlanda församlingshem helgfria torsdagar (under höst- och vårtermin) kl. 12:00-14:00. Här lär vi känna varandra, firar andakt, sjunger och trivs tillsammans.
För mer information, se församlingsbladet eller i kalendern som du hittar här.

Sorgegrupp

En samtalsgrupp för dig som nyligen förlorat en nära anhörig. Här får du möta andra med närhet till sorgen. Att få tala om sina tankar och känslor i en stödjande gemenskap kan vara en hjälp vidare i livet. Ny grupp inbjuds till per brev.

Gudstjänst i brevlådan
I församlingen har vi möjlighet att få dela söndagens gudstjänstgemenskap
även när vi inte har möjlighet att att komma till kyrkan. Söndagens
gudstjänst spelas in på CD-skiva och delas ut gratis till den, som vill ha.
Särskilt tänker vi på dig, som vill komma till kyrkan men av olika anledningar
inte kan. Att få vara med i en gemenskap till vila och tjänande för varje ny dag.

Hör av dig till vår diakon
Helena Ahlgren, 0300-431104

Någon att tala med
Att få tala med någon gör ofta skillnaden. En viktig del i församlingens diakonala arbete är att erbjuda olika former av samtal oavsett om du är i akut kris, i sorg eller av annan anledning behöver någon att tala med. Möjlighet till samtal finns i hemmet, kyrkan eller på annan lämplig plats. Diakon och präster finns till för dig.