Gudstjänst

Högmässa / gudstjänst

Veckans huvudgudstjänst, är i princip den gudstjänst som kyrkan alltid har firat på Herrens dag, söndagen. När vi firar mässa är det inte främst för att ge information eller undervisning om vad kyrkan tror och tycker. Gudstjänsten är ett verkligt möte med Gud som på ett hemlighetsfullt sätt möter sitt folk i ordet, lovsången, bönen och nattvarden.

I våra kyrkor lägger vi stor vikt vid att gudstjänsten ska präglas både av öppenhet och av verkligt andligt djup. Vi arbetar mycket med musiken, förkunnelsen av Guds ord och med de symboler som talar till oss på ett annat och djupare plan än orden.

Vi söker förena trohet mot kyrkans gudstjänsttradition och nya uttrycksformer hämtade från vår egen tid.

Veckomässa

På torsdagarna firas en enklare nattvardsgudstjänst i Fjärås kyrka kl 18.30.

Den första torsdagen i månaden har vi Lovsång och Förbönsmässa, samma tid som vanligt, men mer fokus på förbön.

Gudstjänst på CD

Även om du inte kan vara med i kyrkan på söndagens gudstjänst kan du få ta del av gudstjänsten via CD-skiva.

massa