Vigsel

Bröllop är en fest där två människor bekräftar sin kärlek till varandra. En vigsel i kyrkan skapar högtid och fest kring akten. Det är ett minne för livet även för släkt och vänner. Vigselgudstjänsten behöver inte vara stor och påkostad och varken varken präst, musiker, vaktmästare eller kyrka kostar något, men  någon av de blivande makarna måste vara medlem i Svenska kyrkan.  Däremot kan det kosta om man vill ha extra musik eller utsmyckning av kyrkan. Vid en enkel vigselgudstjänst behöver förutom brudparet bara prästen och två vittnen närvara för att den ska bli juridiskt giltig.

För Svenska kyrkans vigsel finns en given ritual. Före vigseln träffas de blivande makarna och prästen för gemensam planering av vigseln. Även kantorn medverkar i denna planering. I samråd med präst och musiker kan brudparet komma överens om musikaliska inslag, så att akten blir personlig samtidigt som högtid och värdighet bibehålls.

Välkommen att beställa tid för vigsel i Fjärås eller Förlanda kyrka. Före vigseln skall hindersprövningsintyg lämnas till vigselförrättaren. Intyget utfärdas av Lokala skattemyndigheten. För mer information, och bokning av vigsel, hör av er till oss, här.