Välkommen – Nära Jesus, nära varandra

Välkommen till Fjärås – Förlanda Församlings plats på internet, Fjäråskyrka.se!

Det är genom att komma nära livets centrum, Jesus Kristus, som vi finner livets mening och mål. Vi är skapade för att leva livet nära Jesus. När vi riktas in mot centrum kommer vi också nära varandra och ser att vi alla är skapade av Gud och älskade av honom. I gudstjänster och undervisning genom att bedriva diakoni och mission vill vi sträva mot vår vision. Det är i gemensam bön som vi kan hålla visionen levande och Kristus kan leda oss mot målet, så att visionen blir en verklighet.

1 month ago

Idag ser vi fram emot att påbörja Café Musiklek med de yngre barnen och deras föräldrar i vår församling!

Plats: Fjärås församlingshem
Tid: 10.30
Ansvariga: Olof Lind & Anna Gunnerlind

1 month ago
Foton från Fjärås-Förlanda församlings inlägg

Tack o hej! Idag avtackades Johan Ahlberg som kyrkvärd i Fjärås kyrka. Han påbörjar nu ett år som volontär i projektet Ung resurs i en församling i Berlin. Efter en sändningsbön för Johan hälsade vi vår nye församlingsassistent Olof Lind välkommen. På bilderna ser vi också ... See more

1 month ago

Välkomna att fira 11 söndagen efter Trefaldighet med tema "Tro och liv",
1 september!

Gud, i dina händer vilar jag i tro
vilar i din värme och din ro.
Varje brustet hjärta, varje skadad själ
famnar du i nåd och gör den hel.
Nära vill jag leva, nära dig, min Gud,
i din omsorg finner ... See more