Välkommen till Fjärås – Förlanda Församling

Det är genom att komma nära livets centrum, Jesus Kristus, som vi finner livets mening och mål. Vi är skapade för att leva livet nära Jesus. När vi riktas in mot centrum kommer vi också nära varandra och ser att vi alla är skapade av Gud och älskade av honom. I gudstjänster och undervisning genom att bedriva diakoni och mission vill vi sträva mot vår vision. Det är i gemensam bön som vi kan hålla visionen levande och Kristus kan leda oss mot målet, så att visionen blir en verklighet.


Lästips!

Väntan och förväntan, ett samtal om att vara kyrka 2024
Läs hela intervjun med
Bishop Lindsays!

Foto: Kh em Ingvar Carlsson


Sommarmusik i
Förlanda kyrka.
Hela programmet hittar du här


Kollekt

Det finns möjlighet att skicka in kollekten, för respektive söndag, till församlingen som förmedlar den vidare till rätt ändamål.

Skicka via Swish 1234 27 52 51 eller via bankgiro: 5709-5374 Fjärås-Förlanda församling Skriv till vilket ändamål gåvan avser.

Kollekter Juni

30 juni Act Svenska kyrkan https://www.svenskakyrkan.se/act

Kollekter Juli

6 juli Ungdomsarbetet i församlingen

7 juli Klaradals kloster http://www.klaradalskloster.se

14 juli SKUT https://www.svenskakyrkan.se/iutlandet

21 juli Församlingens åtagande att stödja en skola i Tanzania

28 juli Mercy Ships https://mercyships.se

Kollekter Augusti

4 aug Act Svenska kyrkan https://www.svenskakyrkan.se/act

11 aug Hela Människan https://helamanniskan.se

18 aug Helsjöns folkhögskola https://helsjon.se

25 aug Diakoniinstitutionerna

Tack din gåva behövs!
Gudstjänst på CD

Även om du inte kan vara med i kyrkan på söndagens gudstjänst kan du få ta del av gudstjänsten på CD-skiva.


Uppdatering kring det cyberangrepp Svenskakyrkan utsatts för.


Fjärås-Förlanda församling har klarat sig mycket bra och inget av våra system har utsatts, dock är vi påverkade så att några av våra system fått vara tillfälligt stängda. Om ni undrar över något kontakta gärna vårt dataskyddsombud Erika Malmberg 072-549 64 34, dataskyddsombud@intechrity.se eller lokalt Annika Axén tel 0300-431107, annika.axen@svenskakyrkan.se.

https://svenskakyrkan.se/nyheter/personuppgiftsincident-cyberangrepp-2023