Välkommen – Nära Jesus, nära varandra

Välkommen till Fjärås – Förlanda Församlings plats på internet, Fjäråskyrka.se!

Det är genom att komma nära livets centrum, Jesus Kristus, som vi finner livets mening och mål. Vi är skapade för att leva livet nära Jesus. När vi riktas in mot centrum kommer vi också nära varandra och ser att vi alla är skapade av Gud och älskade av honom. I gudstjänster och undervisning genom att bedriva diakoni och mission vill vi sträva mot vår vision. Det är i gemensam bön som vi kan hålla visionen levande och Kristus kan leda oss mot målet, så att visionen blir en verklighet.

Församlingens gudstjänster under Advent och Jultiden

Då deltagarantalet vid offentliga sammankomster enbart blir 8 personer från den 24 november omöjliggör detta att kunna fira gemensamma gudstjänster i adventstiden.

Digitala andakter kommer att publiceras på församlingens Youtube kanal kl. 10.00 var söndag. Fjärås kyrka kommer att hålla öppet för enskild andakt på söndagarna kl. 09.30-11.30.

Fjärås kyrka håller öppet som vanligt på vardagar mellan kl. 9 – 15.

Om restriktionerna hävs den 22 dec kommer vi kanske att kunna fira gudstjänst till jul.

Till alla tillfällen under Jul behövs det då en biljett. Tänk igenom när du planerar att komma.

Biljetter finns för utdelning på expeditionen.

Låt oss fira denna tid med omsorg om varandra och i vetskapen om att Gud inte har övergett världen utan lät sig födas i Betlehem.

Var rädd om dig och lev i Guds välsignelse.

/ kh Patrick Lind

Kollekt

Under denna märkliga tid är det många som har det svårt. Inte minst de organisationer som vi stöder via kollekter. Men då vi inte kan samlas till gudstjänst så blir ju ingen kollekt upptagen.

Därför vill vi öppna upp för möjligheten att skicka in kollekt till församlingen och vi förmedlar den vidare till rätt ändamål.

Skicka via Swish 1234 27 52 51

Eller via bankgiro: 5709-5374

Fjärås-Förlanda församling

Skriv till vilket ändamål gåvan avser! Under december skulle vi ha tagit upp kollekt till följande organisationer:

·      Act Svenska kyrkan, julkampanjen. https://www.svenskakyrkan.se/act

·      Svenska kyrkans unga. https://svenskakyrkansunga.se

·      Den Gode herdens skola i Betlehem. http://www.norin.in/sjf/

·      Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmission. https://www.stadsmissionen.org

Tack din gåva behövs!

Klicka här för att ta del av en bibelläsningsplan för Advent och Jul 2020.

Församlingen på Youtube:

Vår verksamhet påverkas av coronaviruset.

Minimalerna, Pax, Upptäckarklubben och Torsdagsklubben är i gång
All övrig verksamhet är pausad!

mer info!

Även om du inte kan vara med i kyrkan på söndagens gudstjänst kan du få ta del av den via CD-skiva.

Den heliga Birgitta i Fjärås församlingshem