Välkommen – Nära Jesus, nära varandra

Välkommen till Fjärås – Förlanda Församlings plats på internet, Fjäråskyrka.se!

Det är genom att komma nära livets centrum, Jesus Kristus, som vi finner livets mening och mål. Vi är skapade för att leva livet nära Jesus. När vi riktas in mot centrum kommer vi också nära varandra och ser att vi alla är skapade av Gud och älskade av honom. I gudstjänster och undervisning genom att bedriva diakoni och mission vill vi sträva mot vår vision. Det är i gemensam bön som vi kan hålla visionen levande och Kristus kan leda oss mot målet, så att visionen blir en verklighet.

Sommarandakter!

Det blir ytterligare två andakter vid lekplatsen bakom Fjärås församlingshem, 12:00

  • Söndag 9 augusti, prost Ingvar Bengtsson
  • Söndag 23 augusti, prost Ingvar Bengtsson

Medtag egen kaffekorg och något att sitta på.

Vår verksamhet påverkas just nu av coronaviruset.

Församlingen på Youtube:

Även om du inte kan vara med i kyrkan på söndagens gudstjänst kan du få ta del av den via CD-skiva.

Den heliga Birgitta i Fjärås församlingshem