Välkommen – Nära Jesus, nära varandra

Välkommen till Fjärås – Förlanda Församlings plats på internet, Fjäråskyrka.se!

Det är genom att komma nära livets centrum, Jesus Kristus, som vi finner livets mening och mål. Vi är skapade för att leva livet nära Jesus. När vi riktas in mot centrum kommer vi också nära varandra och ser att vi alla är skapade av Gud och älskade av honom. I gudstjänster och undervisning genom att bedriva diakoni och mission vill vi sträva mot vår vision. Det är i gemensam bön som vi kan hålla visionen levande och Kristus kan leda oss mot målet, så att visionen blir en verklighet.

Kollekt

Under denna märkliga tid är det många som har det svårt. Inte minst de organisationer som vi stöder via kollekter. Men då vi inte kan samlas till gudstjänst så blir ju ingen kollekt upptagen.

Därför vill vi öppna upp för möjligheten att skicka in kollekt till församlingen och vi förmedlar den vidare till rätt ändamål.

Skicka via Swish 1234 27 52 51

Eller via bankgiro: 5709-5374

Fjärås-Förlanda församling

Skriv till vilket ändamål gåvan avser! Under oktober tar vi upp kollekt till följande organisationer:

3 oktober Svenska kyrkan i utlandet https://www.svenskakyrkan.se/iutlandet

10 oktober Sveriges Kyrkosångsförbund https://sjungikyrkan.nu

17 oktober Församlingens åtagande att stödja en skola i Tanzania

24 oktober Asylrättscentrum https://sweref.org

31 oktober Stiftelsen Kyrkans familjerådgivning https://www.svenskakyrkan.se/familjeradgivningen/goteborg

Tack din gåva behövs!

Församlingsresa 2022

Det finns fortfarande några platser kvar! Skynda att anmäl dig!

Vi kan med glädje gå ut med en inbjudan till Passionspelet i Oberammergau maj 2022.

Vi hoppas att du vill följa med och se detta historiska passionsspel.

klicka här för att läsa vidare!

Den heliga Birgitta i Fjärås församlingshem