Välkommen – Nära Jesus, nära varandra

Välkommen till Fjärås – Förlanda Församlings plats på internet, Fjäråskyrka.se!

Det är genom att komma nära livets centrum, Jesus Kristus, som vi finner livets mening och mål. Vi är skapade för att leva livet nära Jesus. När vi riktas in mot centrum kommer vi också nära varandra och ser att vi alla är skapade av Gud och älskade av honom. I gudstjänster och undervisning genom att bedriva diakoni och mission vill vi sträva mot vår vision. Det är i gemensam bön som vi kan hålla visionen levande och Kristus kan leda oss mot målet, så att visionen blir en verklighet.

6 days ago

Femte söndagen i påsktiden ✢ Att växa i tro ✢
"Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig. Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er."
Joh 15:10-17

19/5 firas följande gudstjänster i Fjärås-Förlanda ... See more

1 week ago

Mässa i Fjärås kyrka
Torsdag den 16/5 kl 18:30
Präst: Patrick
Kantor: Annika

Foto: Albin Hillert /IKON

1 week ago

Fjärde söndagen i påsktiden ✢ Vägen till livet ✢
"Jesus svarade: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig skall ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu, och ni har sett honom."."
Joh 10:14-15

12/5 firas ... See more