Välkommen till Fjärås – Förlanda Församling

Det är genom att komma nära livets centrum, Jesus Kristus, som vi finner livets mening och mål. Vi är skapade för att leva livet nära Jesus. När vi riktas in mot centrum kommer vi också nära varandra och ser att vi alla är skapade av Gud och älskade av honom. I gudstjänster och undervisning genom att bedriva diakoni och mission vill vi sträva mot vår vision. Det är i gemensam bön som vi kan hålla visionen levande och Kristus kan leda oss mot målet, så att visionen blir en verklighet.


OBS!OBS!OBS! Musikalen den 21/4 är INSTÄLLD! Musikalen uppförs istället i höst, invänta datum!


Vi deltar i Kungsbacka Outdoor Festival – 27 april kl 11-16

Här kan du läsa merKyrkokören bjuder in till Valborgsfirande och sjunger in våren!
Kyrkängen, Fjärås församlingshem kl 18.00
Chris Ottenbark vårtalar
Korv, fika, lotteri och fiskdamm
Välkommen!

Foto: Gustaf Hellsing, IKON

Kollekt

Det finns möjlighet att skicka in kollekten, för respektive söndag, till församlingen som förmedlar den vidare till rätt ändamål.

Skicka via Swish 1234 27 52 51 eller via bankgiro: 5709-5374 Fjärås-Förlanda församling Skriv till vilket ändamål gåvan avser.

Kollekter Mars

28 mars Klaradals kloster http://www.klaradalskloster.se

29 mars Mercy Ships https://mercyships.se

31 mars SKUT https://www.svenskakyrkan.se/iutlandet

Kollekter April

1 april Act Svenska kyrkan https://www.svenskakyrkan.se/act

7 april Göteborgs och Skara stifts flyktingfond & Kristna fredsrörelsen https://krf.se

14 april Sveriges kristna råd https://www.skr.org

21 april Församlingens åtagande att stödja en skola i Tanzania

28 april EFS https://www.efs.nu

Kollekter Maj

5 maj Åh stiftsgård https://www.ahstiftsgard.se

9 maj Svenska kyrkans unga och SALT, barn och unga i EFS https://svenskakyrkansunga.se https://salt.efs.nu

12 maj Bräcke diakoni https://brackediakoni.se

19 maj Swazihjälpen https://swazihjalpen.se

20 maj Församlingens åtagande att stödja en skola i Tanzania

26 maj Act Svenska kyrkan https://www.svenskakyrkan.se/act

Tack din gåva behövs!
Gudstjänst på CD

Även om du inte kan vara med i kyrkan på söndagens gudstjänst kan du få ta del av gudstjänsten på CD-skiva.


Uppdatering kring det cyberangrepp Svenskakyrkan utsatts för.


Fjärås-Förlanda församling har klarat sig mycket bra och inget av våra system har utsatts, dock är vi påverkade så att några av våra system fått vara tillfälligt stängda. Om ni undrar över något kontakta gärna vårt dataskyddsombud Erika Malmberg 072-549 64 34, dataskyddsombud@intechrity.se eller lokalt Annika Axén tel 0300-431107, annika.axen@svenskakyrkan.se.

https://svenskakyrkan.se/nyheter/personuppgiftsincident-cyberangrepp-2023