Välkommen – Nära Jesus, nära varandra

Välkommen till Fjärås – Förlanda Församlings plats på internet, Fjäråskyrka.se!

Det är genom att komma nära livets centrum, Jesus Kristus, som vi finner livets mening och mål. Vi är skapade för att leva livet nära Jesus. När vi riktas in mot centrum kommer vi också nära varandra och ser att vi alla är skapade av Gud och älskade av honom. I gudstjänster och undervisning genom att bedriva diakoni och mission vill vi sträva mot vår vision. Det är i gemensam bön som vi kan hålla visionen levande och Kristus kan leda oss mot målet, så att visionen blir en verklighet.

2 days ago

Mässa i Fjärås kyrka.
Torsdag den 16/11
kl: 18:30
Präst:Johannes
Kantor:Kerstin

2 days ago

KALLELSE
Organ Nyvalda Kyrkofullmäktige 2018-2021
Tid Måndag 4 december 2017 kl. 18.00
Plats Fjärås församlingshem

Fjärås 2017-11-20

Gudrun Andersson
Ålderspresident

3 days ago

"Det är ditt blod som renar mig, ditt blod som ger mig liv. För ditt blod blev det offer, som gör mig fullkomligt ren. Det renar mig vitare än snö. Min Jesus, Guds rena offerlamm"
Svensk text: Gerd Pettersson