Välkommen – Nära Jesus, nära varandra

Välkommen till Fjärås – Förlanda Församlings plats på internet, Fjäråskyrka.se!

Det är genom att komma nära livets centrum, Jesus Kristus, som vi finner livets mening och mål. Vi är skapade för att leva livet nära Jesus. När vi riktas in mot centrum kommer vi också nära varandra och ser att vi alla är skapade av Gud och älskade av honom. I gudstjänster och undervisning genom att bedriva diakoni och mission vill vi sträva mot vår vision. Det är i gemensam bön som vi kan hålla visionen levande och Kristus kan leda oss mot målet, så att visionen blir en verklighet.

Se andra avsnittet av PÅSKENS VITTNEN!

Följ våra gudstjänster på Youtube!

Klicka för att komma till vår Youtube-kanal!

Församlingsresa 2022

Vi kan med glädje gå ut med en inbjudan till Passionspelet i Oberammergau maj 2022,det finns 50 platser

Vi hoppas att du vill följa med och se detta historiska passionsspel.

klicka här för att läsa vidare!

Vår verksamhet påverkas av coronaviruset.

Från och med 28 januari öppnar KU upp för dem som är födda 2005 och senare.

Under vecka 5 startar Minimalerna, Pax, Upptäckarklubben och Torsdagsklubben.

Vi följer Folkhälsomyndigheten och genomför verksamheten på ett säkert sätt. Vuxna som lämnar och hämtar ska därför inte komma in i lokalerna.

Kollekt

Under denna märkliga tid är det många som har det svårt. Inte minst de organisationer som vi stöder via kollekter. Men då vi inte kan samlas till gudstjänst så blir ju ingen kollekt upptagen.

Därför vill vi öppna upp för möjligheten att skicka in kollekt till församlingen och vi förmedlar den vidare till rätt ändamål.

Skicka via Swish 1234 27 52 51

Eller via bankgiro: 5709-5374

Fjärås-Förlanda församling

Skriv till vilket ändamål gåvan avser! Under februari skulle vi ha tagit upp kollekt till följande organisationer:

7/2 Kyrkosångsförbunden i Göteborgs stift

14/2 Act Svenska kyrkan (start fastekampanj) https://www.svenskakyrkan.se/act

21/2 Klaradals kloster http://www.klaradalskloster.se

28/2 Helsjöns folkhögskola https://helsjon.se

Tack din gåva behövs!

Ny bibelläsningsplan! Från Askonsdagen fram till Palmsöndagen.

Även om du inte kan vara med i kyrkan på söndagens gudstjänst kan du få ta del av den via CD-skiva.

Den heliga Birgitta i Fjärås församlingshem