Välkommen – Nära Jesus, nära varandra

Välkommen till Fjärås – Förlanda Församlings plats på internet, Fjäråskyrka.se!

Det är genom att komma nära livets centrum, Jesus Kristus, som vi finner livets mening och mål. Vi är skapade för att leva livet nära Jesus. När vi riktas in mot centrum kommer vi också nära varandra och ser att vi alla är skapade av Gud och älskade av honom. I gudstjänster och undervisning genom att bedriva diakoni och mission vill vi sträva mot vår vision. Det är i gemensam bön som vi kan hålla visionen levande och Kristus kan leda oss mot målet, så att visionen blir en verklighet.

Biskopen och smittskyddsläkarna är nu positiva till att möjliggöra för riskgrupper och 70+ att delta i församlingarnas verksamhet.

För att välkomna 70+ och riskgrupper till gudstjänst- och församlingsliv måste vi:

  • i alla våra möten hålla en 2-metersgräns mellan varandra.
  • alla som deltar i våra verksamheter tvätta och sprita händerna.

Fortsatt gäller även att maxantalet för samlingar är 50 personer och att man håller sig hemma om man har symptom.

Här kan du se hur vår verksamhet påverkas av coronaviruset

Även om du inte kan vara med i kyrkan på söndagens gudstjänst kan du få ta del av den via CD-skiva.

Församlingen på Youtube:

Den heliga Birgitta i Fjärås församlingshem