Välkommen – Nära Jesus, nära varandra

Välkommen till Fjärås – Förlanda Församlings plats på internet, Fjäråskyrka.se!

Det är genom att komma nära livets centrum, Jesus Kristus, som vi finner livets mening och mål. Vi är skapade för att leva livet nära Jesus. När vi riktas in mot centrum kommer vi också nära varandra och ser att vi alla är skapade av Gud och älskade av honom. I gudstjänster och undervisning genom att bedriva diakoni och mission vill vi sträva mot vår vision. Det är i gemensam bön som vi kan hålla visionen levande och Kristus kan leda oss mot målet, så att visionen blir en verklighet.

3 days ago
Foton från tidslinjen

"I sin stora barmhärtighet har han fött som på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda, till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som vantar på er i himlen. Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd ... See more

6 days ago
Foton från tidslinjen

Torsdagen den 20/4 klockan 18:30 firas mässa i Fjärås kyrka.
Präst: Johannes
Kantor: Anita

Varmt välkomna!

Bild: Albin Hilbert/IKON

1 week ago
Foton från tidslinjen

"Men om Kristus inte har uppstått, då är vår tro meningslös, och ni är ännu kvar i era synder. Då är också de som avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda människor. Men nu har Kristus uppstått från de ... See more