Välkommen till Fjärås – Förlanda Församling

Det är genom att komma nära livets centrum, Jesus Kristus, som vi finner livets mening och mål. Vi är skapade för att leva livet nära Jesus. När vi riktas in mot centrum kommer vi också nära varandra och ser att vi alla är skapade av Gud och älskade av honom. I gudstjänster och undervisning genom att bedriva diakoni och mission vill vi sträva mot vår vision. Det är i gemensam bön som vi kan hålla visionen levande och Kristus kan leda oss mot målet, så att visionen blir en verklighet.


Fjärås – Förlanda församling

                                                                                                                                   2024

KALLELSE

Organ            Kyrkofullmäktige i Fjärås-Förlanda församling

Tid                Onsdag 29/5 kl 18.00

Plats              Förlanda församlingshem OBS!!

Ärenden

  1. Mötets öppnande
  2. Upprop
  3. Fastställande av dagordning
  4. Val av protokollsjusterare och tid för justering
  5. Verksamhetsuppföljning och årsredovisning 2023                       Bilaga x 2
  6. Revisionsberättelse med tillhörande revisionsrapport                   Bilaga
  7. Beviljande av ansvarsfrihet
  8. Kostnad för luncher, revidering enl § KR 410
  9. Mötets avslutande

Fjärås 2024-05-16

Marianne Axelsson                                                        Annika Axén

Ordförande                                                                     Sekreterare

Glöm inte att meddela förhinder


Kollekt

Det finns möjlighet att skicka in kollekten, för respektive söndag, till församlingen som förmedlar den vidare till rätt ändamål.

Skicka via Swish 1234 27 52 51 eller via bankgiro: 5709-5374 Fjärås-Förlanda församling Skriv till vilket ändamål gåvan avser.

Kollekter Maj

5 maj Åh stiftsgård https://www.ahstiftsgard.se

9 maj Svenska kyrkans unga och SALT, barn och unga i EFS https://svenskakyrkansunga.se https://salt.efs.nu

12 maj Bräcke diakoni https://brackediakoni.se

19 maj Swazihjälpen https://swazihjalpen.se

20 maj Församlingens åtagande att stödja en skola i Tanzania

26 maj Act Svenska kyrkan https://www.svenskakyrkan.se/act

Tack din gåva behövs!
Gudstjänst på CD

Även om du inte kan vara med i kyrkan på söndagens gudstjänst kan du få ta del av gudstjänsten på CD-skiva.


Uppdatering kring det cyberangrepp Svenskakyrkan utsatts för.


Fjärås-Förlanda församling har klarat sig mycket bra och inget av våra system har utsatts, dock är vi påverkade så att några av våra system fått vara tillfälligt stängda. Om ni undrar över något kontakta gärna vårt dataskyddsombud Erika Malmberg 072-549 64 34, dataskyddsombud@intechrity.se eller lokalt Annika Axén tel 0300-431107, annika.axen@svenskakyrkan.se.

https://svenskakyrkan.se/nyheter/personuppgiftsincident-cyberangrepp-2023