Välkommen till Fjärås – Förlanda Församling

Det är genom att komma nära livets centrum, Jesus Kristus, som vi finner livets mening och mål. Vi är skapade för att leva livet nära Jesus. När vi riktas in mot centrum kommer vi också nära varandra och ser att vi alla är skapade av Gud och älskade av honom. I gudstjänster och undervisning genom att bedriva diakoni och mission vill vi sträva mot vår vision. Det är i gemensam bön som vi kan hålla visionen levande och Kristus kan leda oss mot målet, så att visionen blir en verklighet.

God of peace and justice,

we pray for the people of Ukraine today.

We pray for peace and the laying down of weapons.

We pray for all those who fear for tomorrow, that your Spirit of comfort would draw near to them.

We pray for those with power over war and peace, for wisdom, discernment and compassion to guide their decisions.

Above all, we pray for your precious children, at risk and in fear, that you would hold and protect them.

We pray in the name of Jesus, the Prince of Peace.

Amen

Heliga treeniga Gud, du som är världens upprätthållare och frälsare. Vi ber för situationen i och omkring Ukraina. 

Vi ber om insikt, mod och handlingskraft hos politiker och ledare att gå fredens väg.

Stärk enheten mellan människor, folk och stater. Hjälp oss alla att verka för fred och försoning.

Jesus Kristus, vår befriare, ge våra oroliga hjärtan ro. Kom med din fred.

Amen.
Kollekt

Det finns möjlighet att skicka in kollekten, för respektive söndag, till församlingen som förmedlar den vidare till rätt ändamål.

Skicka via Swish 1234 27 52 51 eller via bankgiro: 5709-5374 Fjärås-Förlanda församling Skriv till vilket ändamål gåvan avser.

Kollekter November

26 november Swazihjälpen https://swazihjalpen.se

Kollekter December

3 december Act Svenska kyrkan https://www.svenskakyrkan.se/act

10 december Svenska Kyrkans Unga https://svenskakyrkansunga.se

17 december Act Svenska kyrkan https://www.svenskakyrkan.se/act

24 december Den Gode herdens skola i Betlehem http://www.norin.in/sjf/

25 december Den Gode herdens skola i Betlehem http://www.norin.in/sjf/

26 december Act Svenska kyrkan https://www.svenskakyrkan.se/act

31 december Församlingens åtagande att stödja en skola i Tanzania

Tack din gåva behövs!

Följ oss gärna på facebook!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064418330453

och Instagram.. fjarasforlandaforsamling

Gudstjänst på CD

Även om du inte kan vara med i kyrkan på söndagens gudstjänst kan du få ta del av den via CD-skiva.

Den heliga Birgitta i Fjärås församlingshem

Den helige Franciskus i Fjärås församlingshem