Välkommen – Nära Jesus, nära varandra

Välkommen till Fjärås – Förlanda Församlings plats på internet, Fjäråskyrka.se!

Det är genom att komma nära livets centrum, Jesus Kristus, som vi finner livets mening och mål. Vi är skapade för att leva livet nära Jesus. När vi riktas in mot centrum kommer vi också nära varandra och ser att vi alla är skapade av Gud och älskade av honom. I gudstjänster och undervisning genom att bedriva diakoni och mission vill vi sträva mot vår vision. Det är i gemensam bön som vi kan hålla visionen levande och Kristus kan leda oss mot målet, så att visionen blir en verklighet.

9 hours ago

Jungfru Marie bebådelsedag ✢ Guds mäktiga verk ✢
"Då sade ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud.Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader ... See more

2 days ago

Mässa i Fjärås kyrka
Torsdag den 21/3 kl 18:30
Präst: Patrick
Kantor: Annika

Foto: Albin Hillert/IKON

4 days ago

20/3 19.00 Passionspredikan i Förlanda församlingshem

Präst: Patrick
Kantor: Maria