Välkommen – Nära Jesus, nära varandra

Välkommen till Fjärås – Förlanda Församlings plats på internet, Fjäråskyrka.se!

Det är genom att komma nära livets centrum, Jesus Kristus, som vi finner livets mening och mål. Vi är skapade för att leva livet nära Jesus. När vi riktas in mot centrum kommer vi också nära varandra och ser att vi alla är skapade av Gud och älskade av honom. I gudstjänster och undervisning genom att bedriva diakoni och mission vill vi sträva mot vår vision. Det är i gemensam bön som vi kan hålla visionen levande och Kristus kan leda oss mot målet, så att visionen blir en verklighet.

3 days ago

Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet ✢ Samhällsansvar ✢
"Ge alla vad ni är skyldiga dem, åt var och en det han skall ha: skatt, tullar, respekt, vördnad. Stå inte i skuld till någon utom i er kärlek till varandra. Ty den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen."
Rom ... See more

5 days ago

"Önskepsalmernas kväll" - sjung dina favoritpsalmer tillsammans med Fjärås kyrkokör och musiker från kulturskolan i Kungsbacka! Musikgudstjänst i Fjärås kyrka 21/10 18.00.

Önskemål lämnas till Kerstin senast 18/10 på kerstin.odeberg@svenskakyrkan.se.

6 days ago

Mässa i Fjärås kyrka.
Torsdag den 18/10 kl 18:30
Präst: Patrick
Kantor: Kerstin

Foto: Jim Elfström/IKON