Konfirmation

Välkommen att följa med på en spännande resa!

Konfirmation handlar om kristen tro. Kristen tro handlar om människors liv och tankar här och nu. Vi utforskar olika livsfrågor som tar sin utgångspunkt i konfirmandernas liv. Duger jag som jag är? Vad har Gud med mitt liv att göra? Hur hänger Gud och vetenskap ihop?

Konfirmationstiden handlar både om hur vi är mot varandra och oss själva, hur vi relaterar till vår omvärld och vad vi hoppas och tror på.

Detta kommer ge upplevelser för resten av livet, tillsammans med gamla och nya kompisar.

Vi erbjuder två alternativ för konfirmandundervisning:
  1. Sommarkonfa. Ungdomar som går i 8:e klass inbjuds att deltaga i församlingens gudstjänster från och med 3:e söndagen i advent. Konfirmandundervisning sker en söndag förmiddag i månaden under tiden januari – maj. Under sommarlovets fyra första veckor intensifieras undervisningen. Då samlas konfirmanderna fyra förmiddagar och en eftermiddag måndag – fredag. I konfirmandundervisningen ingår deltagandet i två konfirmandläger, ett i januari och ett 22-26 juni. Start för sommargruppen fredagen den 15 juni. Konfirmationen sker i mitten av juli. (Sommaren 20 blir det konfirmation 4-5 juli i Fjärås kyrka).