Konfirmation

Välkommen att följa med på en spännande resa!

Konfirmation handlar om kristen tro. Kristen tro handlar om människors liv och tankar här och nu. Vi utforskar olika livsfrågor som tar sin utgångspunkt i konfirmandernas liv. Duger jag som jag är? Vad har Gud med mitt liv att göra? Hur hänger Gud och vetenskap ihop?

Konfirmationstiden handlar både om hur vi är mot varandra och oss själva, hur vi relaterar till vår omvärld och vad vi hoppas och tror på.

Detta kommer ge upplevelser för resten av livet, tillsammans med gamla och nya kompisar.

Det finns olika sätt att lägga upp konfirmationen. Vi erbjuder följande möjligheter!

Sommargruppen

Vi tar det lite lugnare under skolterminen, men när sommarlovet börjar kommer vi att kunna bygga en stark gemenskap med varandra tack vare att vi ses nästan varje dag. Våra söndagsträffar börjar inne i Fjärås kyrka, och vi är sedan inne i församlingshemmet och fikar, har undervisning, samtalar och leker! Sommarträffarna har liknande upplägg.

Uppstart och inskrivning söndag 13 december 2020

Kyrkan är öppen för inskrivning mellan kl 10:00- 13:00. I kyrkan får du möta Prästen Helena och församlingsassistenten Olof. Du får mer information och får lämna uppgifter.

Vi kan, pga coronarestriktionerna, inte fira gudstjänst men du får gärna tända ett ljus.

Vi ses därefter ungefär en söndag i månaden under vårterminen. Vår sommarläsning börjar 14 juni 2021, och då ses vi mån-fredag. Helgläger, ”Lära-känna”-lägret blir 26-28 mars på Helsjön!

Sommarläger 20-24 juni Konfirmationshelg 3-4 juli 2021 i Fjärås kyrka.

Frågor om och anmälan till:

Helena Högberg Särndahl

0300-431102 helena.hogberg.sarndahl@svenskakyrkan.se

Olof Lind

0300-431103 olof.lind@svenskakyrkan.se

Resegruppen

är alternativet träffas vi sammanlagt 11 söndagar under året, alltid klockan 10-15. Under höstterminen har vi en övernattning i Gällinge församlingshem, och mot slutet av tiden gör vi en 4-dagars resa till en destination med koppling till ett pilgrimsmål. Alla träffar i denna grupp är förlagda till Gällinge och Förlanda, men gruppen är öppen för alla ungdomar i Fjärås-Förlanda församling och Löftadalens Pastorat. Gruppen är ett samarbete mellan Fjärås-Förlanda församling och Löftadalens Pastorat, och ledarteamet består av:

Helena Högberg Särndahl, präst, Fjärås-Förlanda.

Olof Lind, församlingsassistent, Fjärås-Förlanda.

Fredrik Borglin, präst, Löftadalen.

Helena Steen, församlingspedagog, Löftadalen.

Datum vi träffas: 27/9, 17-18/10 (övernattning), 8/11, 6/12, 10/1, 7/2, 28/2, 21/3, 11/4, 2/5.

Resedatum: preliminärt 13-16/5 2021. Konfirmationshelg 29-30/5 – 2021.

Gruppen har ett begränsat antal platser. Vi strävar efter att göra resan så billig som möjligt, men en viss egenavgift för resan tillkommer. Vill du hänga på anmäl dig, senast 13/9!

Frågor om och anmälan till:

Helena Högberg Särndahl

0300-431102 helena.hogberg.sarndahl@svenskakyrkan.se

Funkiskonfa – För ungdomar på särskolan

Vi samordnar en grupp för hela Kungsbacka kontrakt. Nästa grupp beräknas starta 2021.

Frågor om och anmälan till:

Helena Högberg Särndahl

0300-431102 helena.hogberg.sarndahl@svenskakyrkan.se