Förtroendevalda

Mandatperioden 2014-01-01 – 2017-12-31

Kyrkofullmäktige

Centerpartiet:
Marianne Axelsson, – ordförande
Inge Andersson
Gudrun Andersson
Inga-Lill Bengtsson
Jessica Uhlén
Marie Karlsson
Jan Johansson
Annika Hedman
Margaretha Jonsson
Magnus Johansson
Doris Petersson, ersättare
Karin Green, ersättare
Hildegard Ekman, ersättare
Karl-Johan Söderholm, ersättare
Elisabeth Elfström, ersättare

Kyrkans Framtid
Niklas Mattsson
Gunilla Bengtsson, – 1:a vice ordförande
Bjarne Lindén
Christina Ottenbark
Sandra Hansson
Sven Wingbro
Elisabeth Andersson
Malin Ahlström
Evelina Johansson, ersättare
Carina Widepalm, ersättare

ÖPPEN KYRKA
Mikael Svensson, – 2:e vice ordförande
Mattias A Niord

Kyrkoråd

Ordinarie
Inge Andersson, C, – ordförande
Niklas Mattsson, KF, – 1:a vice ordförande
Gudrun Andersson, C
Gunilla Bengtsson, KF
Inga-Lill Bengtsson, C
Hildegard Ekman, C
Jessica Uhlén, C,
Sandra Hansson, KF
Annika Hedman, C
Doris Petersson, C
Patrick Lind, – kyrkoherde

Ersättare
Margaretha Jonsson, C
Magnus Johansson, C
Karin Green, C
Christina Ottenbark, KF
Elisabeth Andersson, KF
Mikael Svensson,ÖKA

Kyrkogårds- och fastighetsutskottet

Ordinarie
Jan Johansson, C – ordförande
Inge Andersson, C
Margareta Jonsson, C
Sven Wingbro, KF
Bjarne Lindén, KF
Patrick Lind, – kyrkoherde

Ersättare
Hildegard Ekman, C
Elisabeth Andersson, KF
Annika Hedman, C
Karl-Axel Petersson, C

Valnämnd

Ordinarie:
Margaretha Jonsson, C
Chris Ottenbark, KF – ordförande
Jessica Uhlén, C – vice ordförande
Inga-Lill Bengtsson, C
Bjarne Lindén, KF

Ersättare
Karl-Johan Söderholm, C
Mikael Svensson, ÖKA

Revisorer

Ordinarie:
Henrik Ahlgren – auktoriserad revisor
Malin Karlsson – auktoriserad revisor
Eva Persson, C
Malin Johnsson
Gun Börjesson, C
Helena Ås

Ersättare:
Karin Karlsson, C