Behandling av personuppgifter – GDPR

Fjärås-Förlanda församling välkomnar Dataskyddsförordningen (GDPR). Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt. 

För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Personuppgiftsbehandlingen regleras av EU:s dataskyddsförordning, även kallad GDPR. Du har enligt dataskyddsförordningen t ex rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem.

Församlingens GDPR-dokument

Frågor

Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till Fjärås-Förlanda församling:
Besöks –och postadress: Rossaredsvägen 639, 439 72  Fjärås
Telefon: 0300-431100
E-post:fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Dataskyddsombud:
Erika Malmberg
072-549 64 34
dataskyddsombud@intechrity.se

Intechrity