Begravning

Information angående gravskötselavtal
Information om gravplatser
Begravningspastoral


Döden kan komma på många olika sätt. Ibland är vi beredda. Ibland är vi det inte. För många av oss känns det svårt, när vi genom dödfall mister någon som betytt mycket för oss och stått oss nära. Vi präster i Fjärås och Förlanda vill hjälpa till i planeringen av begravningsgudstjänsten. Vi gör gärna hembesök. I sorgen vill vi vara medkännande men också visa på det kristna hoppet.

begravningsserie Begravningsgudstjänsten ger tillfälle att tillsammans med släkt och vänner ta ett slutgiltigt avsked. Även om ett sådant avsked domineras av sorg och saknad är det också ett tillfälle att minnas och att bära fram sin tacksamhet över vad en kär person har fått betyda i livet. Vid en begravningsgudstjänst betyder musiken mycket. Hör av Er till våra musiker så får ni hjälp att välja musik. Vi spelar olika stycken i olika stilar så att begravningsgudstjänsten blir ett ljust minne. Vi vill att det ska vara levande musik som framförs vid begravningsgudstjänsten. Önskemål om inspelad musik kan med fördel tillgodoses vid minnesstunden.

En tid efter dödsfallet anordnar vi tillsammans med diakonipersonalen ”Leva vidare-träffar” för de närmaste. Det finns vägar ut ur sorgen. Hos profeten Jeremia läser vi: Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag vill ge er en framtid och ett hopp.

Begravningsgudstjänsten är kostnadsfri om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan. Den som inte tillhör Svenska kyrkan har inte rätt till kyrklig begravning

Har du frågor eller funderingar kring begravningar, kontakta oss! Telefonnummer med mera hittar du här

 

Begravningsombud

Sten Kristoferson

Skrivarevägen 15

432 74 Träslövsläge

tel. 0340-41370

mobil 070-5709667

mailadress germund44@gmail.com