Fördjupning

Att mötas

I dessa tider har vi fått anledning att fundera på vikten av att få mötas. Vad är det vi mister när vi inte kan mötas ansikte mot ansikte? Varför är det viktigt att vi tar vara på och är rädda om våra möten; med varandra, oss själva och Gud? Hur är mötet viktigt? Hur tar vi ansvar för våra möten?

Vårt behov av att mötas

7 oktober

Egon Rommedahl är teolog, psykoterapeut och handledare. Egon har mångårig erfarenhet som handledare utifrån psykodynamiska teorier.

Han arbetar med utbildningar och föreläsningar för vård- och omsorgspersonal i ämnen etik, grupprocesser och närliggande ämnen.

Att mötas i musiken

14 oktober

Sång och samtal

Peter Bergstrand är låtskrivare och musiker. Han har erfarenhet av att spela och sjunga i många kristna sammanhang runt om i landet och han rör sig gärna över samfundsgränserna med sin musik. Till vardags arbetar Peter med socialpsykiatri och stödjer psykiskt funktionshindrade människor.

Charlotta Öhrling har länge sjungit egna och andras sånger i olika kyrkliga sammanhang, inte minst Kungsbacka. Hon arbetar till vardags som kurator inom palliativ vård på Sahlgrenska