Gudstjänst på CD

Gudstjänsten är en viktig del i det kristna livet. Att få komma in i kyrkan en söndag och sätta sig ner, hälsa på varandra, sjunga och möta Jesus i lovsång och tillbedjan. Ja så brukar det vara.

Men under denna tid, då viruset sprider sig avstår någon från att komma till gudstjänsten. Detta förstår vi fullt ut. Men du skall veta, att församlingen firar sina gudstjänster varje söndag.

Under denna svåra tid tror vi det är viktigt, att du som just nu stannar hemma får hjälp med ditt gudstjänstfirande och att du fortsatt kan känna, att du är en del i församlingens liv.

Vi vill gärna skicka dig söndagens gudstjänst på en CD skiva, som du kan spela upp och då känna att du är med i något större.

I denna tid behöver vi få ta in annat än enbart de negativa nyheterna, som förmedlas via radio och tv. Gudstjänsten får tala om hopp och framtidstro.

Välkommen att höra av dig till expeditionen på tel. 0300-43 11 00 eller till sr. Mona på tel. 0300-43 11 08. Så ordnar vi att söndagens gudstjänst skickas hem till dig.

Låt oss fortsätta att be!

Med varma hälsingar!

Patrick Lind

/kyrkoherde/