Information angående gravskötselavtal 2023

Vi använder oss av två olika modeller för skötselavtal
  1. 1-årsavtal förskott, där man får en faktura varje år tills någon part säger upp avtalet.
  2. 3-årsavtal förskott, vi sköter graven i 3 år.

Nuvarande prislista för gravskötsel 1 år är:

(inkluderar grundskötsel, vårplantering, sommarplantering, gravtäckare till allhelgona)

Gräsgrav i sammanh gräsmatta                1159:-                                 3512:- 3-årsavtal

1-plats grusgrav                                               1504:-                                 4614:- 3-årsavtal

2-plats grusgrav                                              1586:-                                 4882:- 3-årsavtal

3-plats grusgrav                                               1679:-                                 5170:- 3-årsavtal

Välkomna att samtala om andra alternativ för skötsel!

Kontakta oss gärna för mer information.

Mvh

Annika Axén

Tel 0300-431107

El. vaktmästarna som träffas på 0300-431113, 0300-4311 14

Antagen av Kyrkofullmäktige 2022