Information angående gravskötselavtal 2024

Nuvarande prislista för gravskötsel 1 år är:

(inkluderar grundskötsel, vårplantering, sommarplantering, gravtäckare till allhelgona,)

Gräsgrav i sammanh gräsmatta                1263: –

1-plats grusgrav                                               1639: –

2-plats grusgrav                                               1729: –

3-plats grusgrav                                               1830: –

Askgravplats 1 (Fjärås och Förlanda)      3270: –

Askgravplats 2 Fjärås                                     5450: –

Askgravplats 3 Fjärås                                      6213: –

Askgravplats 4 Fjärås                                      8573: –

1-årsavtal förskott, där man får en faktura varje år tills någon part säger upp avtalet.

Välkomna att samtala om andra alternativ för skötsel!

Kontakta oss gärna för mer information.

Mvh

Annika Axén

Tel 0300-431107

El. vaktmästarna som träffas på 0300-431113, 0300-4311 14

Antagen av Kyrkofullmäktige 2023