Information angående gravskötselavtal 2022

Vi använder oss av två olika modeller för skötselavtal
  1. 1-årsavtal förskott, där man får en faktura varje år tills någon part säger upp avtalet.
  2. 3-årsavtal förskott, vi sköter graven i 3 år.

Nuvarande prislista för gravskötsel 1 år är:

(inkluderar grundskötsel, vårplantering, sommarplantering, gravtäckare till allhelgona)

Gräsgrav i sammanh gräsmatta                1125:-                                 3410:- 3-årsavtal

1-plats grusgrav                                        1460-                                   4480:- 3-årsavtal

2-plats grusgrav                                        1540:-                                 4740:- 3-årsavtal

3-plats grusgrav                                        1630:-                                 5020:- 3-årsavtal

Välkomna att samtala om andra alternativ för skötsel!

Kontakta oss gärna för mer information.

Mvh

Annika Axén

Tel 0300-431107

El. vaktmästarna som träffas på 0300-431113, 0300-4311 14

Antagen av Kyrkofullmäktige 2021