Kyrkogård

Information angående gravskötselavtal 2020

Vi använder oss av två olika modeller för skötselavtal

  1. 1-årsavtal förskott, där man får en faktura varje år tills någon part säger upp avtalet.
  2. 3-årsavtal förskott, vi sköter graven i 3 år.

Nuvarande prislista för gravskötsel 1 år är:

(inkluderar grundskötsel, vårplantering, sommarplantering, gravtäckare till allhelgona)

Gräsgrav i sammanh gräsmatta          1100:-                             3345:- 3-årsavtal

1-plats grusgrav                                       1430-                            4395:- 3-årsavtal

2-plats grusgrav                                       1510:-                           4650:- 3-årsavtal

3-plats grusgrav                                       1600:-                           4920:- 3-årsavtal

Välkomna att samtala om andra alternativ för skötsel!

Kontakta oss gärna för mer information.

Mvh

Annika Axén

Tel 0300-431107

El. vaktmästarna som träffas på 0300-431113, 0300-4311 14

Antagen av Kyrkofullmäktige 2019-10-31