Information angående gravskötselavtal 2024

Vi tecknar 1-årsavtal,  i  förskott, där man får en faktura varje år tills någon part säger upp avtalet

Nuvarande prislista för gravskötsel 1 år är:
(inkluderar grundskötsel, vårplantering, sommarplantering, gravtäckare till allhelgona,)

  • Gräsgrav i sammanh gräsmatta                1263: –
  • 1-plats grusgrav                                               1639: –
  • 2-plats grusgrav                                               1729: –
  • 3-plats grusgrav                                               1830: –

Välkomna att samtala om andra alternativ för skötsel!


För askgravplats faktureras dödsboet (eller dödsbodelägare)  en engångssumma, då ingår namnbricka och skötsel i 25 år.

  • Askgravplats 1 (Fjärås och Förlanda)      3270: –
  • Askgravplats 2 Fjärås                                     5450: –
  • Askgravplats 3 Fjärås                                      6213: –
  • Askgravplats 4 Fjärås                                      8573: –

Kontakta oss gärna för mer information.

Mvh
Annika Axén
Tel 0300-431107

Du kan också kontakta någon av vaktmästarna som träffas på 0300-431113, 0300-4311 14

Antagen av Kyrkofullmäktige 2023